Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-05-27

Dina rättigheter som patient

  • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i BEpQ.
  • Du har rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.
  • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas i ett kvalitetsregister, och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna.
  • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.
  • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter
  • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
  • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontakta dataskyddsombudet i Region Jönköping om du vill ha mer information om Svenska Barnepilepsiregistret, få tillgång till dina uppgifter, begära rättelse eller begränsning eller om du vill att dina uppgifter ska tas bort ur Svenska Barnepilepsiregistret samt om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter.

Dataskyddsombudet i Region Jönköping: dataskyddsombud@rjl.se