Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-02

Din medverkan i vården

Genom att låta dina uppgifter finnas i BEpQ bidrar du till att förbättra epilepsivården för barn och unga.

För att utveckla och säkra kvaliteten inom barnepilepsivården rapporterar din vårdgivare uppgifter om dig till BEpQ. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får.

Uppgifterna används av vårdgivare för att jämföra epilepsivården i landet. Resultaten användes sedan i förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur hälso- och sjukvården ska behandla epilepsi och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. 

Önskar du ej inkluderas i registret kontakta din vårdgivare.

Delaktighet

För att öka din delaktighet och förbättra kvalitén på mottagningsbesöket finns Patientportalen där du själv har möjlighet att göra registreringar och förbereda ditt mottagningsbesök.

Vill du läsa mer om kvalitetsregister se Nationella kvalitetsregister på 1177.