Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-08-31

Validering

Under våren 2022 kommer vi att inleda arbetet med att validera registret. Då väljs slumpmässigt 10% av alla registrerade patienter. De data som finns i registret kommer att jämföras med sjukhusjournalen. Var patients egna vårdgivare kommer att genomföra valideringen och resultatet för var patient kommer att anonymiseras och valideringen bara sammanställas på gruppnivå.

Här kan du ta del av vår valideringsplan.