Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-08-31

Styrgruppen och koordinatorer

 1. Erik Beve, föräldrarepresentant, Stockholm
 2. Malin Agerberg Nilsson, sjukgymnast, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 3. Maria Öreberg, barnläkare, Barnkliniken vid Länssjukhuset, Kalmar
 4. Tove Hallböök, överläkare, docent, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
 5. Annika Larsson, epilepsisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 6. Jenny Lindberg, epilepsisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 7. Staffan Lundberg, överläkare, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
 8. Johan Lundgren, överläkare, Barn- och Ungdomsmedicin, Skånes Universistetssjukhus, Lund
 9. Fritjof Norrelgen, logoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 10. Colin Reilly, neuropsykolog, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
 11. Tommy Stödberg, bitr överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 12. Helene Sundelin, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 13. Niklas Timby, överläkare, Barn- och Ungdomskliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 14. Ylva Öhrner, överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Ansvarsfördelning