Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-07-09

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.