Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-07-09

Användarmanual

Förslag på rutiner för barnepilepsiregistret – BEpQ och Patientportalen

  1. Vid epilepsidiagnos 

När patienten får sin epilepsidiagnos ska hen föras in i Barnepilepsiregistret. Säkerställ först att patienten fått information om BEpQ, lämna med fördel informationsmaterial om BEpQ som du hittar här på hemsidan. Därefter lägger du in patienten med diagnos och basdata i registret samt registrerar aktuell behandling, undersökningar och besök. Som alternativ kan inmatningsformulären "Registrering av patient", "Redigera Diagnos" samt "Besök" användas för inmatning i registret i efterhand.

Informera om BEpQ och Patientportalen efter att patienten fått sin diagnos. Kan med fördel ske vid nydebutsamtalet med sjuksköterska. Bra är då om läkaren i samband med besöket patienten fick sin diagnos fyllt i inmatningsformulär "Redigera diagnos". Lägg in patienten i registret och för in uppgifter om diagnos och basdata.

  1. Nydebutsamtal med sjuksköterska

Säkra att patienten är inlagd i registret och att hen har fått information om BEpQ samt Patientportalen. Generera lösenord till Patientportalen och uppmuntra patienten att göra egenregistreringar. På hemsidan finns filmer om, samt länk till, patientportalen. Registrera besöket i BEpQ och komplettera uppgifter om diagnos, komorbiditet, behandling, undersökningar osv.  

  1. Mottagningsbesök

Om patienten redan har registrerat i patientportalen bekräfta PER registreringar (=PatientensEgenRapporterade registreringar) och gå igenom dessa tillsammans. Granska och klassificera självrapporterade anfall. Använd registret som en struktur för besöket och Patientportalen som ett verktyg för att öka patientens delaktighet i vården. Har patienten inte varit inne i patientportalen kan ni logga in och visa hur registreringar görs. Saknar hen inloggningsuppgifter kan du generera ett nytt lösenord.